Statement / CV

STATEMENT JA CV (English below)

Työskentelen pääasiassa maalaten ja piirtäen. Lähestyn maalausta usein piirtämisen kautta. Viiva on tärkeä osa maalausteni ilmaisua, piirtäminen on työskentelyni perusta. Lähestyn maalausta ilmaisu edellä silloin, sattumalle jää mahdollisuus. Maalaan usein tummanpuhuvia ja ekspressiivisiä ihmishahmoja. Olen ajatellut hahmot eräänlaisiksi uhkan ja kuoleman symboleiksi.

Maalauksissani on usein joku ihmisen rakentama huoneenkaltainen tila tai luonnon valmis maisemallinen tila. Teosteni tilat ovat usein osittain paljastavia ja toisaalta peittäviä, vähän kuin taskulampun valokiila kulkisi pimeän huoneen halki valaisten aina vain osan pimeydestä.

Viime aikoina olen käsitellyt teoksissani valtaa ja erityisesti väkivaltaa. Haluan tarkastella ihmisen synkempää puolta, koska uskon, että se kertoo ehkä enemmän ihmisestä kuin pelkkä kauneuden tavoittelu. Tarkoitan kauneuden tavoittelulla esteettistä erottelua, jossa kuva arvotetaan pelkän muodon kautta. Ajattelen, että taiteilijan on kyettävä henkilökohtaisista lähtökohdista huolimatta tuomaan esille myös yhteiskunnan varjopuolia. Taiteen ei kuitenkaan tarvitse olla julistavaa tai tympeän moralistista.

CV

Henri Tuominen s. 1983

Turku

Koulutus

2015–2019 Turun Taideakatemia, Kuvataiteilija (AMK)

2014–2015 Paasikivi-opisto, Kuvataidelinja

 Näyttelyt

2019 Food and Art Festival, maalausnäyttely Tintå, Turku

2018 Hävitetty, Maalausnäyttely B-galleria (projektitila), Turku

2017 Maalauksia Pinella, Turku

2016 Ikkunagalleria Blanko, Turku

 Ryhmänäyttelyt

2019 Maalausnäyttely, NYTT 2019 lopputyönäyttely, Turun Taidehalli

2019 PAAKKONEN, NIVES, TUOMINEN, Hotel Scandic maalausnäyttely, Turku

2016 Turun AMK:n Taideakatemian ensimmäisen vuoden kuvataide opiskelijoiden kevätnäyttely, Köysiratagalleria, Turku

2015 Paasikivi-opiston kevätnäyttely, kauppakeskus Forum, Turku

Apurahat

2019 Taike, Varsinais-Suomen rahasto, kohdeapuraha

Jäsenyydet

2019 Turun Taiteilijaseura

Tekstit

2018 Talk Art verkkojulkaisu, Kuvataide, valta ja väkivalta -artikkeli

2018 Theseus, VÄKIVALTA JA TILA TEOKSISSANI, kirjallinen opinnäytetyö

Bio / Statement

I mainly work painting and drawing. I often approach the painting through the drawing. The line is an important part of the expression of my paintings, the drawing is the foundation of my working. I approach the painting in the front, an expression. That kind of painting style makes possible surprising painting trace.

I often paint dark and expressive figures. I am thought figures as a kind of symbols of a threat and death. In my paintings there is often a room like space built by the human being or the ready space of the nature. The premises of my works are often partly uncovering and on the other hand covering, a bit like the light wedge of the torch would go through a dark room lightning always only a part of the darkness.

Lately I have dealt with power in my works, and especially violence. I want to examine the gloomier side of the human being because I believe that it perhaps tells about more human being than the mere pursuit of the beauty. I mean with the pursuit of the beauty an aesthetic separation in which the picture is evaluated only through the form. I think of that the artist must be able to bring out the dark sides of the society also in spite of personal starting points. However, the art does not need to be declaring or moralist.

CV

Henri Tuominen b. 1983

Turku Finland

EDUCATION

Turku University of Applied Sciences, Arts Academy, Bachelor of Fine arts 2015–2019

Paasikivi Institute, Visual Arts 2014-2015

EXHIBITIONS

2019 Food and Art Festival, Painting exhibition, Tintå Turku

2018 B-gallery, Painting Exhibition (project space), Turku

2017 Painting Exhibition Pinella, Turku

2016 Window Exhibition Blanco, Turku

GROUP EXHIBITIONS

2019 NYTT 2019 Diploma exhibition, Art hall, Turku

2019 PAAKKONEN, NIVES, TUOMINEN painting exhibition. Hotel Scandic, Turku

2016 Traditional first year visual art students spring exhibition, Köysirata Gallery, Turku

2015 Paasikivi institute Spring Exhibition

SCHOLARSHIPS

2019 TAIKE, Target scholarship

MEMBERSHIPS

Turku Artists Society